Unknown
Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengurusan bilik darjah iaitu, fizikal, sosial dan emosi.

A. Faktor fizikal

i. Penyusunan kerusi-meja murid mengikut kumpulan seperti kelas KBSR akan memudahkan interaksi di antara murid dengan murid, dan guru dengan murid.

ii. Suasana di bilik darjah yang dihiasi dan diatur kemas dengan pelbagai carta, poster, gambar, ABM dapat menggalakkan aktiviti P&P.

iii. Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak dapat memberi keselesaan kepada murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan atau aktiviti permainan.

iv. Tingkap dan pintu yang mencukupi akan membolehkan cahaya masuk dan udara beredar dalam bilik darjah. Keadaan cahaya dan udara bilik darjah yang cukup dapat membangkitkan semangat belajar dan membawa keselesaan kepada murid semasa proses P&P dijalankan.

v. Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah pula dapat meningkatkan keberkesanan P&P.
Labels: edit post
0 Responses

Post a Comment